V současnosti probíhá migrace webu Slezské univerzity v Opavě

Po tuto dobu mohou být některé služby nedostupné.

Předpokládaná doba trvání do 20.9.2018 do 5:00 hod.